Gaomi Nanyang Food Co., Ltd., 鲁ICP备12014606号-1 powerd by:www.300.cn

>
>
高密市福乔养殖有限公司第四养殖场项目

高密市福乔养殖有限公司第四养殖场项目

Page view
[Abstract]:

高密市福乔养殖有限公司第四养殖场项目

报批前信息公开

  我公司拟在山东省潍坊市高密市柴沟镇葛家村西北3公里处建设“高密市福乔养殖有限公司第四养殖场项目”,特于2020年4月委托潍坊市环境科学研究设计院有限公司为该项目编制环境影响报告书。现我公司拟对该项目进行报批,根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第4号)的规定,进行报批前公开,征求公众意见。

拟报批的环境影响报告书全文及公参说明链接: 

链接:https://pan.baidu.com/s/1ZrSvKPAmueL8FZx4a6gy9A

提取码:o1ea

高密市福乔养殖有限公司

2021年11月13日 

Related Products

Nanyang Chicken Rice Flower
Nanyang Chicken Rice Flower
Nanyang Chicken Rice Flower
Nanyang love meat steak
Nanyang love meat steak
Nanyang love meat steak
Nanyang Crispy Chicken Leg
Nanyang Crispy Chicken Leg
Nanyang Crispy Chicken Leg
Nanyang Snowflake Boneless Chicken
Nanyang Snowflake Boneless Chicken
Nanyang Snowflake Boneless Chicken
Nanyang crispy wing root
Nanyang crispy wing root
Nanyang crispy wing root
Nanyang boneless chicken
Nanyang boneless chicken
Nanyang boneless chicken
Prev
1
2